avatar
3 minutové čítanie

Spoločné kontroly pokračujú

Spoločné kontroly pokračujú

Enviropolicajti oddelenia Žilina sa v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom pustili do spoločnej preventívno-bezpečnostnej akcie zameranej na odhaľovanie environmentálnej kriminality na rybárskych revíroch miestnych organizácií a dňa 14.09.2023 sa v rámci preventívno-bezpečnostnej akcie zameranej na odhaľovanie environmentálnej kriminality na revíroch organizácie Bytča opäť pustili do spoločnej kontroly príslušníci enviropolície Prezídia policajného zboru oddelenia Žilina, rybárskej stráže Rady SRZ a rybárskej stráže MO SRZ Bytča.

V uvedený deň sa spoločné skupiny rybárskej stráže a príslušníkov enviropolície skontrolovali niečo viac ako tridsiatku loviacich rybárov. Počas spoločného výkonu kontroly boli zistené drobné nedostatky riešené na mieste nápravou.

Komentáre sú vypnuté autorom