Kategória VN Ruzin
avatar
4 minutové čítanie

Včerajšia kontrola

Včerajšia kontrola
Včera sme skontrolovali celú nádrž pomocou služobného člna, skontrolovali osadené hniezda na pomoc prirodzeného neresu, čistotu brehov, kde sme konštatovali maximálnu spokojnosť so stavom. A v neposlednom rade činnosť ľudí pohybujúcich sa v okolí nádrže. Pozrite si fotografie z činnosti. Na fotografiách je zlý dátum. (neovládame zatiaľ nastavenie)
Včera sme skontrolovali celú nádrž pomocou služobného člna, skontrolovali osadené hniezda na pomoc prirodzeného neresu, čistotu brehov, kde sme konštatovali maximálnu spokojnosť so stavom. A v neposlednom rade činnosť ľudí pohybujúcich sa v okolí nádrže. Pozrite si fotografie z činnosti. Na fotografiách je zlý dátum. (neovládame zatiaľ nastavenie)
Jedna zo zátok na priehrade.
Jedna zo zátok na priehrade.
VN Ružín je úzka nádrž s dĺžkou 16 km
VN Ružín je úzka nádrž s dĺžkou 16 km
Napravo hore je vrch Sivec
Napravo hore je vrch Sivec
Ako vidno Ružín má brehy veľmi strmé.
Ako vidno Ružín má brehy veľmi strmé.
So skalnými stenami...
So skalnými stenami...
V pozadí Ostrov lásky (miestny názov väčšieho z dvoch ostrovov).
V pozadí Ostrov lásky (miestny názov väčšieho z dvoch ostrovov).
Kopec s Bujanovským železničným tunelom sa nachádza na brehu Ružína.
Kopec s Bujanovským železničným tunelom sa nachádza na brehu Ružína.
Na začiatok Ružína je ešte pár kilometrov, ktoré si ukážeme inokedy. 
Na začiatok Ružína je ešte pár kilometrov, ktoré si ukážeme inokedy. 
Komentáre sú vypnuté autorom