avatar
4 minutové čítanie

Z výjazdov rybárskej stráže

Z výjazdov rybárskej stráže

Členovia rybárskej stráže SRZ Rady pokračujú vo výjazdových akciách. Rovnako tomu bolo aj 30.06.2023 kedy v rámci preventívnej akcie sa vybrali na VN Sĺňava a rybárske revíry v okolí. Členovia rybárskej stráže prešli okrem už spomínanej VN Sĺňava aj revír Baková, štrkovisko Kňazová, Važina 1 a Važina 2, Váh č. 6, štrkoviská Drahovce č.1a. Počas kontroly bolo spolu skontrolovaných 26 loviacich rybárov. Medzi najčastejšie nedostatky patrili neplatnosť rybárskeho lístku, nezapísané váhy úlovkov. Technické nedostatky boli riešené priamo na mieste nápravou.

Komentáre sú vypnuté autorom