VN Žilina - výlov a zarybnenie kaprom (K3)

Dňa 25.11.2023 rybársky hospodár VN Žilina spolu s pomocnými dobrovoľníkmi zo Žiliny sa zúčastnili výlovu VN Kolíňany, odkiaľ bola následne dodaná násada kapra rybničného (K3) o celkovej váhe 2000 kg na zarybnenie rybárského revíru VN Žilina č.: 3-6010-1-1 (SRZ Rada Žilina).  
VN Žilina - výlov a zarybnenie kaprom (K3)

VN Liptovská Mara a zarybnenie Kaprom

Dňa 24.11.2023 bol revír Liptovská Mara 3-5340-1-1 zarybnený násadou kapra K2 o priemernej hmotnosti 0,6kg.
VN Liptovská Mara a zarybnenie Kaprom

VN Orava a kontrola rybárskej stráže

V rámci kontrolnej činnosti rybárskej stráže sme sa aj 24.11.2023 vybrali na obchôdzku revíru. V už zimnom počasí bolo v kontrolovanom úseku minimum rybárov, ale za to sa vystriedalo rôzne počasie.
VN Orava a kontrola rybárskej stráže

VN Orava a zarybnenie Kaprom

V rámci zarybňovacieho plánu sa pokračovalo dňa 22.11.2023 zarybňovanie násadou Kapra.
VN Orava a zarybnenie Kaprom

VN Orava a zarybnenie šťukou

V rámci zarybňovacieho plánu bola na VN Orava vysadená násada Šťuky severnej.
VN Orava a zarybnenie šťukou

VN Orava - zarybnenie Lieňom

V rámci schváleného zarybňovacieho plánu, bola dnes 20.11.2023 privezená a vysadená násada Lieňa do VN Orava.
VN Orava - zarybnenie Lieňom

Liptovská Mara a zarybnenie Šťukou

Dňa 23.11.2023 bol revír Liptovská Mara 3-5341-1-1 zarybnený násadou šťuky Š1 v množstve 250kg a v priemernej veľkosti 40 cm.
Liptovská Mara a zarybnenie Šťukou

Domaša a zarybnenie Šťukou

15.11.2023 sme VN Domaša zarybňovali šťukou Š1. Dodaná Šťuka v celkovom objeme 700 kg. Na stredisku násadu preberal ichtyológ - Ing. Alexovič a vypustená bola pri hrádzi vodnej nádrže. Ryba bola v dobrej kondícii.
Domaša a zarybnenie Šťukou

Sĺňava a zarybnenie Nosáľom

Dňa 8. 11. 2023 prebehlo na revíry rady SRZ na VN Sĺňava zarybnenie Nosáľom sťahovaním v množstve 7 500 ks o veľkosti cca 8cm. Nosáli boli z prepravnej nádrže odlovení jemne podberákom a vo vedre vypustení na viac miesť aby sa rozplávali.
Sĺňava a zarybnenie Nosáľom

Šťuky do VN Ružín aj v novembri

Po úspešnom jarnom zarybnení šťukou rýchlenou Rada SRZ Žilina dodala na jesenné zarybnenie aj násadu šťuky rôznych veľkostí v množstve 367kg v hodnote 3 633,30€. Pozrite si zábery z tohto zarybnenia.
Šťuky do VN Ružín aj v novembri