Z kontrol rybárskej stráže na revíroch

Dňa 14.5.2024 sa uskutočnila ďalšia kontrola rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Rada Žilina na zväzových revíroch. Aj napriek preventívnym kontrolám sa nájdu stále medzi rybármi takí, ktorí odmietajú dodržiavať stanovenú vrchnú mieru rýb ustanovenú na týchto revíroch.
Z kontrol rybárskej stráže na revíroch

Sestrč a Prosiečanka

Dňa 15.5.2024 bol revír Sestrč 3-3690-4-2 a revír Prosiečanka 3-3220-4-1 zarybnený rýchleným plôdikom pstruha potočného v množstve 10 000 ks s priemernou dĺžkou 5.cm. Na revír Prosiečanka bolo vysadených 5000.ks a na revír Sestrč 5000ks. Násada bola dodaná zo strediska Slovianska dolina.
Sestrč a Prosiečanka

Zemplínska Šírava

Traja loviaci prichytení pri love rýb v čase všeobecnej ochrany rýb v kaprových vodách , pričom dvaja lovili ryby bez povolenia na rybolov. Takýto je výsledok víkendovej kontroly členmi rybárskej stráže pôsobiacej na VN Zemplínska Šírava . Všetky tri prípady boli zistené počas kontroly brehov napájacieho kanála VN Zemplínska Šírava. Na miesta protizákonnej činnosti bola privolaná hliadka polície a následne bola privolaná aj výjazdová skupina Enviropolície ...
Zemplínska Šírava

Spoločné kontroly rybárskej stráže

Dňa 7.5. 2024 sa uskutočnila kontrola rybárskej stráže Slovenského rybárske zväzu Rada Žilina na revíroch MsO SRZ Galanta.Počas kontroly boli zistené drobné nedostatky ktoré boli riešené dohovorom a nápravou priamo na mieste.
Spoločné kontroly rybárskej stráže

Z kontroly rybárskej stráže

Dňa 8.5.2024 bolo nahlásené rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Rada Žilina že na zväzových revíroch sa dopúšťajú rybári podozrenia z trestného činu pytliactva, ktoré sa pri kontrole nepotvrdilo. Následne bola vykonaná kontrola na ďalších revíroch kde bol spísaný záznam o previnení.
Z kontroly rybárskej stráže

Z kontroly VN Palcmanská Maša

Dňa 09. mája sa uskutočnila kontrola výkonu rybárskeho práva kolegami z rybárskej stráže.  Kontrola bola zameraná na kontrolu zákonných ustanovení ako i dodržiavanie CHRO.  Nižšie niekoľko fotografií.
Z kontroly VN Palcmanská Maša

Neres rýb Liptovská Mara

Vďaka vysokej vodnej hladine a zatopenej vegetácii a koreňových systémov rôznych krov a drevín na VN Liptovská Mara 3-5340-1-1 môžme konštatovať že neres u Zubáča veľkoústeho prebehol úspešne. Hniezda na podporu neresu ktoré sa pravidelne kontrolovali neboli obsadené. Ryby na neres využili vysoký stav hladiny a prirodzené prostredie. Na hniezdach ktoré boli určené na výter Zubáča sa úspešne vytrel pleskáč. Je na škodu že počas neresu pleskáča klesla vodná ...
Neres rýb Liptovská Mara

VN Žilina: podpora prirodzeného neresu pleskáča vysokého

  Tak ako každý rok, tak ani tento nebol výnimkou a na rybárskom revíri VN Žilina (SRZ Rada Žilina), sa začalo s vytváraním podmienok, ktoré majú za úlohu imitovať vhodné prirodzené prostredie pre úspešný neres pleskáča vysokého a ďalších druhov rýb. 
VN Žilina: podpora prirodzeného neresu pleskáča vysokého

Z odlovu Krivského potoka - pokračovanie

Dňa 3.5. sme sa opäť vrátili na Krivský potok, prítok rieky Orava č. 2 a chovný revír Rady SRZ v Žiline s cieľom odloviť násadu pstruha potočného, ktorý bol vysadený minulý rok v štádiu rýchlenej násady o veľkosti 3-5 cm. Po počiatočnom nezdare, keď nám vypovedal službu jeden z dvoch elektrických agregátov určených na odlov násad, sa nám jedným agregátom podarilo preloviť asi 1 km úsek nad obcou Krivá. Rýb bolo v tomto úseku pomerne veľa a vo výbornej ...
Z odlovu Krivského potoka - pokračovanie

Zemplínska Šírava

Niekoľko momentiek z jarnej činnosti rybárskej stráže a hospodárenia na našej VN. Počas obhliadok revíru sme kontrolnou činnosťou odhalili 5 skutkov pytliactva v zmysle §-u 310 TZ na VN a jeden skutok na výpustnom kanáli Zemplínska Šírava. V hospodárskej oblasti bola počas 6 dní vykonaná dobrovoľná výpomoc na výrobnom stredisku Košarovce pri zlovovaní komorovaných rýb. V oblasti Kusín boli uložené hniezda na výter zubáča veľkoústeho. Bolo vykonaných ...
Zemplínska Šírava