Ichtyologický prieskum na rieke Varínka

Dňa 20.06.2024 prebehol ichtyologický prieskum na rieke Varínka. Prieskum bol vykonaný ichtyológmi zo SRZ - Rada Žilina - odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov, ktorým asistoval člen rybárskej stráže zo SRZ - Rada Žilina. 
Ichtyologický prieskum na rieke Varínka

VN Žilina: zber odpadu 19.06.2024

Dňa 19.06.2024 sa uskutočnil menší zber odpadu zamestnancami sekretariátu SRZ - Rada Žilina. Vyzbieralo sa okolo 20 vriec odpadu. Vďaka zamestnancom Vodohospodárskej výstavby š.p., bola väčšina týchto vriec odvezená. Niekoľko vyzbieraných vriec a väčšieho odpadu odviezli aj brigádnici.  
VN Žilina: zber odpadu 19.06.2024

Pokračovali sme v zarybňovaní VN Ružín.

RADA SRZ Žilina do nádrže vysadila 4 000 kusov odkŕmeného úhora. Úhoriky sme vysádzali do miest, kde sú členité brehy a majú veľa možností úkrytov. Pozrite si niekoľko obrázkov s akcie.
Pokračovali sme v zarybňovaní VN Ružín.

Zarybnenie VN Orava úhorom

Dňa 18.6. 2024 bol revír VN Orava 3-5530-1-1 zarybnený násadou rozkŕmeného úhora v množstve 7000 kusov o priemernej hmotnosti 4,5 gramu. Násada úhora bola vrecovaná, takže sa ju podarilo rozniesť autom a člnom od Námestova až po Jelešniansku zátoku. Prioritne sa vysádzal v zátokách a miestach s dostatkom prirodzených úkrytov ako vodné rastlinstvo. Záverom mi dovoľte poďakovať partii rybárov z Námestova, ktorý na člne vysadili časť úhora do VN Orava v okolí ...
Zarybnenie VN Orava úhorom

Spoločná kontrola VN Sĺňava, VN Kráľová a Váh č.6

Ďalšie spoločne kontroly rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Rada Žilina sa uskutočnili v dňoch 17,18.6. 2024 na revíroch VN- Sĺňava, Váh č.6. , VN- Kráľová. Zdokumentované boli dva priestupky nezapísaný kapor rybničný v povolený na rybolov 65 cm, pokračovanie v love po dosiahnutý denného limitu 5 kg. Niektorým rybárom zákon a vyhláška o rybárstve nič nehovorí.
Spoločná kontrola VN Sĺňava, VN Kráľová a Váh č.6

VN Žilina: zarybnenie úhorom

Dňa 18.06.2024, bol rybársky revír VN Žilina číslo: 3-6010-1-1 (SRZ Rada Žilina), zarybnený násadou odkŕmeného úhora európskeho v celkovom počte 3000 kusov. Ryby boli po privezení od dodávateľa postupne "aklimatizované" a následne rozvezené na rôzne časti vodnej nádrže pomocou člna, kde nájdu najvhodnejšie úkrytové podmienky.  
VN Žilina: zarybnenie úhorom

Zarybnenie Úhorom na VN Liptovská Mara

Dňa 18.6. 2024 bol revír Liptovská Mara 3-5340-1-1 zarybnený násadou rozkŕmeného úhora v množstve 7000 kusov o priemernej hmotnosti 4,5 gramu. Násada bola pomocou člna rozvezená do rôznych častí revíru. Ryba bola prioritne vysadená na miestach kde má dostatok prirodzených úkrytov. Ryba bola vo výbornej kondícii.
Zarybnenie Úhorom na VN Liptovská Mara

Sokolčianská zátoka - zarybnenie úhorom

Dňa 18. júna 2024 bol revír Sokolčianská zátoka 3-0830-1-1 zarybnený násadou rozkŕmeného úhora v množstve 2000 kusov o priemernej hmotnosti 4,5 gramu. Úhor bol pomocou vedierok postupne roznesený po revíri, a keď že je voda vysoko mal dostatok úkrytov, Ryba dodaná vo výbornej kondícii
Sokolčianská zátoka - zarybnenie úhorom

VN Ružín a povodňový výcvik - upozornenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie Vám oznamuje, že v dňoch 18. 06. 2024 až 20. 06. 2024 so súhlasným stanoviskom SVP, š. p. sa uskutoční na vodnej ploche Ružín povodňový výcvik pre príslušníkov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie.
VN Ružín a povodňový výcvik - upozornenie