VN Žilina: kontroly RS počas veľkonočných sviatkov

Aj počas veľkonočných sviatkov sa uskutočňujú kontroly rybárskej stráže SRZ - Rada Žilina na rybárskom revíri VN Žilina č.: 3-6010-1-1 a v chránenej rybej oblasti - Biokoridor VDŽ č.: 3-0160-4-3. 
VN Žilina: kontroly RS počas veľkonočných sviatkov

VN Liptovská Mara a akcia čisté brehy 2024

V dňoch 15.3 a 22.3 bola na VN Liptovská Mara vykonaná brigáda v rámci akcie ČISTÉ BREHY. Odpad ktorý bol separovaný a vyzbieraný bol následne odvezený na skládku. Brigáda bola vykonaná v časti Liptovský Trnovec, Ondrašová a štrkopiesky.Na brigáde sa zúčastnili študenti Gymnázia a Hotelovej akadémie Liptovský Mikuláš, členovia OZ Lipa pod vedením p.Romana Behala ako aj OÚ v Liptovskom Trnovci. Všetkým zúčastneným patrí za odvedenú prácu veľká vďaka.
VN Liptovská Mara a akcia čisté brehy 2024

VN Žilina: podpora prirodzeného neresu rýb pokračuje - marec 2024

S príchodom jari a postupným nárastom teploty vody na rybárskom revíri VN Žilina (SRZ - Rada Žilina), sa postupuje aj s podporou prirodzeného neresu rýb.   
VN Žilina: podpora prirodzeného neresu rýb pokračuje - marec 2024

Z kontroly RS na VN Kráľová a Váhu

Rybárska stráž Slovenského rybárskeho zväzu rada Žilina, pokračuje v ďalších kontrolách výkonu rybárskeho práva dňa 22.3. 2024 sa uskutočnila kontrola na revíre Váh č.3. 2-4380-1-1. Drobné nedostatky boli riešené dohovorom. Medzi úlovkami prevažovali karas striebristý, Pleskač Vysoký.
Z kontroly RS na VN Kráľová a Váhu

Zemplínska Šírava

Na Zemplínskej šírave Rybárska stráž odhalila ďalšie  dva prípady nezákonných konaní v rozpore s rybárskym právom. Pri prvom záchyte sa jednalo o lov rýb spôsobom na položenú v čase všeobecného zákazu lovu rýb v kaprových vodách. Druhý záchyt bol zaznamenaný na výpustnom kanáli VN Zemplínska Šírava . Tu sa lovilo nie len že zakázaným spôsobom ale naviac bez povolenia na rybolov. Obidva prípady si na mieste prevzala Enviropolícia Košice pre podozrenie zo ...
Zemplínska Šírava

VN Žilina: foto - Veľké čistenie 23.03.2024

Dňa 23.03.2024 sa uskutočnil 7. ročník zberu odpadu organizovaný Eko Friendly Žilina na čele s Mgr. Karolom Haasom, ku ktorému sa tento rok pridal aj Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina. 
VN Žilina: foto - Veľké čistenie 23.03.2024

Sokolčianská zátoka - Čisté brehy

V sobotu 23. marca 2024 sa sa na revíri konala brigáda v rámci akcie ČISTÉ BREHY. Okrem klasického vyzbierania odpadkov okolo vody sme odstraňovali  staré bútľavé stromy a konáre,  ktoré počas zimných vetrov popadali na lovné miesta. Na brigáde sa zúčastnili členovia Mo SRZ  Liptovský Mikuláš, Mo SRZ  Liptovský Hrádok ale i nečlenovia. Nazbieraný a vytriedený odpad bol hneď odvezený. Všetkým zúčastneným patrí za odvedenú prácu veľká vďaka
Sokolčianská zátoka - Čisté brehy

Info z VN Orava

21.03.2024 VN Orava, výška vodnej hladiny 50cm pokles za posledný týždeň, ale stále vysoká hladina. Pobrežné partie sú krásne zatopené, živiny zo zatopenej vegetácie začínajú pracovať a pozorovať množenie planktónu. Teplota vody u povrchu na otvorenej ploche 5,5 °C v zátokách u povrchu 6,5 °C u dna 5,5 °C . Osadené hniezda na skúšku neboli využité zatiaľ. Prítoky stabilizované, počasie bez väčších zrážok premenlivé posledné dni slnečné . Teplota ...
Info z VN Orava

VN Žilina: marec 2024 - podpora neresu rýb

S blížiacou sa jarou a postupným nárastom teploty vody, zároveň prichádza aj postupne čas prirodzenej reprodukcie rýb. Preto na rybárskom revíri VN Žilina č.: 3-6010-1-1 (SRZ - Rada Žilina) sa postupne pokračuje s výrobou "hniezd". 
VN Žilina: marec 2024 - podpora neresu rýb

VN Ružín a kontrola revíru

Dňa 16.03.2024 prebiehala pravidelná kontrola revíru VN Ružín. Počas kontroly boli počas lovu kontrolovaný dvaja loviaci, ktorí lovili na položenú s nastraženou mŕtvou rybkou. Loviaci boli poučený o všeobecnom zákaze lovu rýb v kaprových vodách a odovzdaný na ďalšie riešenie.
VN Ružín a kontrola revíru