Liptovská Mara kontrola rybárskej stráže

Dňa 19.júla vo večerných a neskorých nočných hodinách bola vykonaná kontrola RS na VN Liptovská Mara 3-5340-1-1. Počas kontroly bolo skontrolovaných 38.loviacich rybárov u ktorých sa vyskytli drobné nedostatky vyriešené pohovorom a odstránené na mieste. V troch prípadoch boli zaznamenané a zdokumentované tri priestupky. V prvom prípade išlo o privlastnenie si 1.ks kapra ktorý nedosahoval minimálnu lovnú mieru,hoci dotyčný mal v prehľade o úlovkoch napísanú ...
Liptovská Mara kontrola rybárskej stráže

VN Sĺňava zarybnenie Sumcom veľkým

Dňa 10. 7. 2024 prebehlo zarybnenie VN Sĺňava 2-5270-1-1 Sumcom veľkým v počte Su1- 5 500 ks o veľkosti cca 10cm. Vonku máme už poriadne vysoké teploty, preto bol Sumec privezený voľne ložený na debny. Časť bola roznesená okolo krajov a časť bola vypustená z debny priamo do vody. Násada Sumca bola zdravá a vysoko životaschopná, čo sme mohli pozorovať aj pri vysádzaní rybky do jej prirodzeného prostredia.
VN Sĺňava zarybnenie Sumcom veľkým

Kontrola rybárskej stráže Bešeňová a Sokolčianska zátoka

12.07.2024 sa uskutočnila spoločná kontrola rybárskej stráže na VVN Bešeňová a Sokolčianskej zátoke. Kontrola prebehla v poobedných hodinách a bolo pri nej skontrolovaná dvadsiatka loviacich rybárov. Kontrola prebehla bez závažnejších závad, ktoré by sa museli riešiť záznamom o previnení.
Kontrola rybárskej stráže Bešeňová a Sokolčianska zátoka

Zo spoločných kontrol rybárskej stráže – VN Orava

11.07.2024 sa v poobedných hodinách uskutočnila spoločná kontrola rybárskej stráže na VN Orava. Počas upršaného a v celku chladného počasia sa kontrolovala jedna desiatka rybárov. Počas kontroly sa spísal jeden záznam o previnení, kedy loviaci lovil na tri udice. Záznam bude postúpený na ďalšie riešenie.
Zo spoločných kontrol rybárskej stráže – VN Orava

Z výjazdov rybárskej stráže - VN Ružiná

Dňa 10.07.2024 sa uskutočnila spoločná kontrola rybárskej stráže ma VN Ružiná, ktorá je napustená na približne 80 % svojho objemu. Za horúceho počasia bolo v poobedných hodinách kontrolovaných tridsiatka loviacich rybárov. Počas kontroly boli zistené drobné nedostatky, ktoré boli riešené na mieste dohovorom – vysvetlením a nápravou, boli však spísané aj dva záznamy o previnení kde v jednom prípade loviaci rybár mal prekročený denný váhový limit a v druhom ...
Z výjazdov rybárskej stráže - VN Ružiná

VN Orava zarybnenie úhorom pokračovanie

Dňa 19.7. sa v rámci fondu ichtyológa uskutočnilo zarybnenie VN Orava násadou rozkŕmeného úhora európskeho v množstve 2000 ks. Úhoríky boli vysadené na pár miestach od cestného mosta do Námestova po Trstenskú zátoku. 
VN Orava zarybnenie úhorom pokračovanie

Výpadok webu

Vážená rybárska stráž, priatelia a sledovatelia našej stránky. Určite ste zachytili výpadok našej webovej stránky rybárska.stráž. Tento výpadok bol spôsobený výpadkom servera a vymazaním všetkých dát prítomných na ňom. Na chybu sme upozornili, no príspevky za mesiac máj a jún, z časti júl sa nám už nepodarilo obnoviť.
Výpadok webu

VN Žilina: kontroly RS

Prinášame Vám drobnú fotogalériu z kontrol rybárskej stráže zameraných na dodržiavanie rybárskeho práva na rybárskych revíroch VN Žilina č.: 3-6010-1-1 a Biokoridor VDŽ č.: 3-0160-4-3 (CHRO) z posledných týždňov a taktiež, z víkendu 20.07.2024 - 21.07.2024, kedy prebehla kontrola revíru členmi rybárskej stráže SRZ - Rada Žilina počas výjazdu RS.
VN Žilina: kontroly RS

Z výjazdov RS: kontrola revírov v Žiline

Členovia rybárskej stráže SRZ - Rada Žilina, pokračujú vo výjazdových akciách. V dňoch 20.07.2024 a 21.07.2024, bola vykonaná opätovne preventívna akcia zameraná na kontrolu rybárskych revírov, no tentokrát v blízkom okolí Žiliny. 
Z výjazdov RS: kontrola revírov v Žiline

Príprava na pokračovanie prác pri odstraňovaní nelegálnych stavieb z pobrežných pozemkov VN Orava

V rámci prípravy na pokračovanie prác v odstraňovaní nelegálnych stavieb a prístreškov z pobrežných pozemkov na VN Orava, zorganizoval Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok dňa 18.7.  kontrolnú plavbu loďou okolo priehrady, za účasti dotknutých subjektov. V najbližších mesiacoch, keď príde k poklesu vodnej hladiny vo VN Orava na kótu 597m,  plánuje SVP š.p., začať s postupným odstraňovaním nelegálnych stavieb na ...
Príprava na pokračovanie prác pri odstraňovaní nelegálnych stavieb z pobrežných pozemkov VN Orava